Geschillencommissie

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eis. Graag leg ik in het kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de door mij aangeboden zorg. Mijn voorkeur gaat er natuurlijk bij voorkeur naar uit dat u uw klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie waarbij ik met mijn praktijk ben aangesloten.

Met ingang van 1 januari 2017 ben ik met mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Wanneer u een klacht heeft waarvan u denkt dat wij er gezamenlijk niet uitkomen, kunt u contact opnemen met het NIBIG via E-mail: klachten@nibig.nl

Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.